Reach on stage Liveurope - Juwenalia PW 2018

Reach on stage Liveurope - Juwenalia PW 2018
28 Maj
2018

Go to English translation

Dzięki uprzejmości organizatorów Juwenaliów Politechniki Warszawskiej Samorządowi Studentów, dostałam akredytację upoważniającą do relacji fotograficznej tegorocznej edycji. Wykonawców było wielu i ciężko było się skupić na jednym artyście. Wybór był trudny tym bardziej, że były dwie sceny, a koncerty odbywały się równolegle. Moją uwagę przykuły występy, które odbywały dnia 19 maja 2018 r. się na scenie Liveurope tzw. "małej". Zagrali na niej:

 • Antikvariniai Kaspirovskio Dantys (LT)
 • Kraków Loves Adana (DE)
 • Kamera Obscura (FR)
 • Magic Touch (NO)
 • Insolvency (FR)
 • Reach (SE)
 • Dismissed (SE)
 • Body Heels (LV)
 • Megahit (HU)

Dzięki Oli Pająk (fotografa i przyjaciółki zespołu) miałam przyjemność osobistego poznania chłopaków z zespołu Reach. Ich muzykę można opisać jako klasyczny rock z mocnymi melodiami, uzupełniony o młodzieńczą energię. W piosenkach można usłyszeć wpływy Whitesnake, Scorpions, Europe oraz Gary'ego Moora. Zespół zadebiutował na początku 2014 r. wydając singel "Black Lady", aby pokazać swoje umiejętności pisania piosenek, a jesienią 2014 roku po uzyskaniu kontraktu płytowego wydali pierwszy singiel "You Called My Name" z albumu "Reach Out To Rock". 

Reach grał na ponad 30 koncertach w 2015 i 2016 roku, wspierając Gus G, Eclipse podczas ich europejskiej trasy koncertowej, odwiedzając między innymi Wielką Brytanię.

W maju 2017r. Reach zmienił konstelację zespołu - i stał się potęgą trio z frontmanem Ludvigiem Turnerem. Ludvig znany w Szwecji ze względu na swoją umiejętność śpiewania biorąc udział w programie telewizyjnym Idol 2014, wspierany przez Marcusa Johanssona na perkusji i nowego członka Soufian Ma'Aoui na basie.

W lipcu 2017 r. "Nowy" Reach zagrał pierwszy koncert jako trio w Sztokholm Rocks Summerfest! 22 grudnia 2017 r. nowy album "The Great Divine" został wyprodukowany przez Jona Tee (H.E.A.T) i Ludviga Turnera, a także przez wielkiego Tobiasa Lindell. Tytułowy utwór The Great Divine został wydany tego samego dnia.

Obecny skład zespołu to:

 • vokal i gitara: Ludvig Turner
 • perkusja: Marcus Johansson
 • bass: Soufian Ma´Aoui

Zespół Reach po raz drugi pojawił się w Polsce, tym razem zagrał koncert tylko 30 minutowy, ale jakże energetyczny! W kilka chwil od rozpoczęcia stojąc w "fosie" obejrzałam się na publiczność i tu moje ogromne zaskoczenie, że z garstki osób nagle pojawiło się około 250 osób. Zespół nie tylko zagrał świetnie, ale również zrobił niesamowity show ekspresyjny, co nie pozostało nie zauważone przez publiczność. Jak wnioskuję, repertuar zespołu jest już znany wśród Polskich fanów, co potwierdzały wspólne śpiewy publiczności do numeru "One Life" z płyty "The Great Divine".

Niesamowita energia płynąca ze sceny porwała zgromadzoną publiczność. Dowodem może być fakt, że pod koniec koncertu, robiąc zdjęcia słyszałam zza pleców "jeszcze jeden, jeszcze jeden...", co nie ubiegło uwadze organizatorów, którzy weszli na scenę i powiedzieli do zespołu "Panowie, macie 5 minut extra". Oczywiście publika nie pozostała dłużna i zwieńczyła koncert gorącą owacją.

Po koncercie był czas na rozmowy i wspólne zdjęcia z fanami z Polski.

15 Reach Juwenalia PW received 1528450450617010

Ze swojej strony polecam i będę śledzić dalsze losy zespołu Reach.

Oficjalna strona zespołu: http://www.reachofficial.com/about.html
FB: https://www.facebook.com/reachofficialsweden/
YT: https://www.youtube.com/channel/UC_9sW3bIi7oD6mHhbq8rs8w

Reach - The Great Divine: https://www.youtube.com/watch?v=SBA5udVK1P8

Fotorelacja: Izabela Kwasiborska
https://www.facebook.com/dowschoduslonca


English translation

Thanks to the courtesy of the organizers of the Warsaw University of Technology's Student College, I received an accreditation authorizing the photographic relation of this year's edition. The performers were many and it was difficult to focus on one artist. The choice was difficult especially because there were two scenes, and the concerts were held at the same time. My attention was drawn to the performances that took place on May 19, 2018 on the stage of Liveurope, the so-called "small".

They played on it:
- Antikvariniai Kaspirovskio Dantys (LT)
- Kraków Loves Adana (DE)
- Kamera Obscura FR)
- Magic Touch (NO)
- Insolvency (FR)
- Reach (SE)
- Dismissed (SE)
- Body Heels (LV)
- Megahit (HU)

Thanks to Ola Pajak (photographer and friend of the band) I had the pleasure of meeting the guys from Reach.

Reach's music can be described as a classic rock with strong melodies complemented with youthful energy. In the songs, you can hear the influences of Whitesnake, Scorpions, Europe and Gary Moore.

The band debuted at the beginning of 2014 releasing the single "Black Lady" to show their writing skills, and in the autumn of 2014, after the record contract, they released the first single "You Called My Name" from the album "Reach Out To Rock." Reach played on over 30 concerts in 2015 and 2016, supporting Gus G, Eclipse during their European tour, visiting, among others, Great Britain.

In May 2017 Reach changed the constellation of the band - and became the power of the trio with frontman Ludvig Turner. Ludvig is known in Sweden because of his singing skills by taking part in the Idol 2014 television program, supported by Marcus Johansson on drums and a new member of Soufian Ma'Aoui on bass. In July 2017, "New" Reach played the first concert as a trio at Stockholm Rocks Summerfest! On December 22, 2017, the new album "The Great Divine" was produced by Jon Tee (H.E.A.T) and Ludwig Turner, as well as by the great Tobias Lindell. The title track The Great Divine was released on the same day.

The current composition of the band:

 • vocals and guitar: Ludvig Turner
 • drums: Marcus Johansson
 • bass: Soufian Ma'Aoui

The Reach team appeared in Poland for the second time, this time it played only 30 minutes, but how energetic!

A few moments from the start, standing in the "moat", I turned to the audience and here I was very surprised that about 250 people suddenly appeared from a handful of people.
The band not only played great, but also did an amazing expressive show, which was not left unnoticed by the audience. As I conclude, the band's repertoire is already well-known among Polish fans, which was confirmed by the audience's common singing to the "One Life" number from album The Great Divine.

Incredible energy flowing from the stage grabbed the audience.
The evidence may be the fact that at the end of the concert, when I took photos, I heard from behind my back "one more, one more ...", which did not come to the attention of the organizers who went on stage and said to the band "Guys, you have 5 minutes extra".
Of course, the audience did not remain indebted and ended the concert with a hot ovation.

After the concert, there was time for talks and photos together with fans from Poland.

For my part, I recommend and will follow what future has in store for the Reach team.